<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Bilservice
 

Service av alla typer av bilar


Att serva sin bil är ett måste för att bilen skall fungera så felfritt som möjligt. Oljan skall bytas under vissa intervaller för att motorn skall få bästa möjliga smörjning och kylning. CEmotor servar regelbundet bilar åt fasta kunder som valt oss att ta hand om deras bilpark.

Vi har självklart även möjlighet att stämpla i din servicebok så att bilen håller sitt andrahandvärde . För att boka servicetid skall du kontakta oss för att gå igenom den service vi rekomenderar.


 

Diagnostik


För att effektivt kunna felsöka moderna bilar använder vi oss av modern felsökningsutrustning. Många av de fel som uppstår på elektronisk utrustning lagras som felkoder i bilens dator.
Med hjälp av utrustningen kan vi få förslag om vad som kan vara fel på din bil. Ibland är det en stor hjälp vid felsökandet att kunna använda sig av diagnostverktyg.

När vi hittat felet på din bil så kan vi oftast göra en bedömning om vad det kommer att kosta att reparera felet.

Har du en äldre bil så är det inte säkert att vi kan använda denna typen av utrustning utan får då förlita oss på våra kunskaper och felsöka på traditionellt vis.